Siūlyk savo objektą

Namo pridavimas

Namo pridavimas, tai namo pripažinimas tinkamu naudoti. Paslaugą sudaro namo pridavimas tinkamu naudoti visoms įstaigoms ir komisijoms kaip to reikalauja atitinkami LR teisės aktai.

 Statinių pripažinimo tinkamais naudoti – nustatyta tvarka sudarytos komisijos (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas Statybos valstybinės priežiūros skyrius) atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka Statybos įstatymo nustatytus esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus.

Pasirašius statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, statytojas (užsakovas) privalo statinį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir jį naudoti teisės aktais nustatyta tvarka.

Reikalingi dokumentai:

1. Statinio projektas su nustatyta tvarka atliktais ir įteisintais pakeitimais, papildymais bei taisymais. Statinio projekto sprendinių dokumentai (techninės specifikacijos ir brėžiniai) privalo turėti žymą "TAIP PASTATYTA" su statinio techninio prižiūrėtojo ir statinio statybos vadovo parašais.
2. Statybos leidimas;
3. Statybos darbų žurnalas;
4. Sklypo, kuriame yra naujai pastatytų arba rekonstruotų (keičiant užstatymo plotą) statinių, geodezinė nuotrauka;
5. Elektros varžų matavimai;
6. Kontrolinė geodezinė nuotrauka;
7. Statinio kadastrinių matavimų byla (tiesiant vartotojų prijungimo prie veikiančių inžinerinių tinklų įvadus, kurių projektų ir statybos užsakovai yra veikiančius tinklus eksploatuojančios įmonės, šių įvadų kadastrinių matavimų bylos neprivalomos);
8. Statybos darbų perdavimo-priėmimo aktas (kai darbai atlikti rangos būdu);
9. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą regiono aplinkos apsaugos departamento nurodytu būdu.

Patikėkite namo pridavimą įvykdyti mums – atliksime patikimai, kokybiškai ir greitai!

 Darbų kainos, laikas ir terminai derinami individualiai
Kontaktinis tel. 8 - 687 03511

Prenumerata
dienos citata

Mūsų laimės dienos daro mus išmintingus.

John Masefield