Siūlyk savo objektą

Geodeziniai matavimai sklypams

Žemės geodeziniai (kadastriniai) matavimai sklypams

Tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas, tikslus žemės sklypo ribų pririšimas prie koordinačių sistemos.

 Reikalingi dokumentai:

1. Žemės sklypo registro pažymėjimas;
2. Preliminarus arba detalus žemės sklypo planas;
3. Statinių, esančių šiame sklype, registro pažymėjimas;
4. Savininko paso kopija ar savininko įgalioto asmens įgaliojimas ir paso kopija.

Žemės sklypų geodeziniai (kadastriniai) matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, atliekami žemės sklypus padalijant į 2 ir daugiau, atidalijant, sujungiant ir keičiant gretimų sklypų ribas, atidalijant 1 ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės, sujungiant 2 ar daugiau žemės sklypų į 1 žemės sklypą, nustatomi servitutai, pažymimi objektai, kuriems nustatyta specialiosios žemės ir miško naudojimosi sąlygos bei kiti apribojimai, parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre. Kadastriniais matavimais nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės, taip pat apskaičiuojami tų žemės sklypų plotai ir statinių geometriniai parametrai, kurių reikia nekilnojamojo turto objekto duomenims įrašyti į kadastro duomenų bazę, ir parengiami nekilnojamojo turto objektų planai.

     Naudojimosi tvarkos nustatymo darbai atliekami norint atsidalinti žemės sklypą nekeičiant jo teisinio statuso ir esamų savininkų taip pat norint tiksliai žinoti savo sklypo ribas esant keliems sklypo savininkams.

 Nustačius naudojimosi tvarką tarp sklypo bendraturčių planas dažniausiai yra tvirtinamas notariškai. Taip pat parengiamas (nustatomas) žemės sklypų ir patalpų naudojimosi tvarkos projektas.

    Riboženklių nustatymo darbai atliekami atstatant sunaikintus riboženklius arba sutikslinant esamų riboženklių vietą įtarus kad jie galėjo būti neleistinai perkelti. Rengiantis pirkti, išsinuomoti ar kita forma įsigyti žemės sklypą, rekomenduojama atlikti esamų riboženklių sutikslinimą (patikrinimą), pagal žemės sklypo ribų planą, kuris bus pateikiamas sandoriui atlikti.

 Reikalingi dokumentai:

1. Žemės sklypo planas;
2. Žemės sklypo teisinės registracijos dokumentai.

 Patikėkite žemės sklypų geodezinius (kadastrinius) matavimus įvykdyti mums – atliksime patikimai, kokybiškai ir greitai!

Darbų kainos, laikas ir terminai derinami individualiai!

 Kontaktinis tel. 8 - 687 03511

Prenumerata
dienos citata

Mūsų laimės dienos daro mus išmintingus.

John Masefield